Pavla Krejčířová

info:

 

 

TRADUZIONI  ED  INTERPRETARIATO

DA/IN  LINGUA  CECA

 

 

 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Z/DO ITALSKÉHO JAZYKA